bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Actuele planning Portier

26 juli 2023

In dit bericht lees je over de planning van nieuwbouwproject Portier in Druten. Naar verwachting start in januari 2024 de verkoop van de eerste grondgebonden koopwoningen.

Groene woonwijk met ruimte voor ontmoeting
De 42 koopwoningen van Portier liggen centraal in de nieuwe wijk. Kenmerkend voor dit gebied is het groene en autoluwe karakter. Er komen vloeiende overgangen tussen de woningen en de groene wijk, bijvoorbeeld door veranda’s aan de voorkant van de woningen die de overgang tussen privé en openbaar vormen. Dit stimuleert ontmoeting en de sociale samenhang in de wijk. De schets hieronder geeft hier een impressie van.

Afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners kunnen er straks ook voorzieningen met elkaar worden gedeeld in de wijk, zoals een gezamenlijk moestuintje. We zijn benieuwd naar jouw ideeën en wensen voor de invulling, dit kun je binnenkort aangeven in de woonwensen-enquête die we via de nieuwsbrief versturen.


Impressie van het groene middengebied, met veranda's voor ontmoeting en verbinding

Planning van Portier
Portier gaat in verschillende fasen in verkoop/verhuur. Naar verwachting start de verkoop van fase 1 (circa 20 koopwoningen) in januari 2024. De nadruk bij fase 1 ligt op rijwoningen in verschillende afmetingen, met ook enkele levensloopbestendige woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Dit is de verwachte planning voor de komende periode:

September 2023: woonwensen-enquête waarmee je jouw ideeën en wensen voor Portier kunt delen.
Oktober/november 2023: nieuwe informatie over woningen en wijk.
December 2023: start voorinschrijving, waarbij je jouw woningvoorkeuren alvast kunt doorgeven.
Januari 2024: start verkoop grondgebonden woningen.
Medio 2024: start verkoop / verhuur gestapelde bouw.