bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Geslaagde participatieavond in d'n Bogerd!

22 september 2022

Vorige week donderdag - 15 september - vond in cultureel centrum d’n Bogerd in Druten de tweede participatieavond plaats voor Portier.

Hieronder lees je over de goed bezochte avond en kun je de panelen downloaden waarop de actuele plannen van Portier worden toegelicht.

Betrokkenheid en waardevolle input
Tijdens deze informatie- en participatieavond werd getoond hoe de ontvangen feedback van de vorige participatieavond (die september 2021 plaatsvond) is verwerkt in het aangepaste ontwerp van Portier. Op themapanelen konden de circa 75 aanwezige bezoekers zien wat de actuele plannen zijn op het gebied van onder meer Stedenbouwkundige principes, Groen, Wonen, Mobiliteit, Voorzieningen en Klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Ook nu hadden de bezoekers weer de mogelijkheid om mee te denken over de plannen door ideeën, suggesties en aandachtspunten via post-it’s op de panelen te plakken. We willen alle bezoekers bedanken voor hun komst, betrokkenheid en waardevolle input! Dit helpt ons om de plannen verder aan te scherpen en met Portier zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de omgeving.

Bekijk de themapanelen

Dit is de planning
Klik je op de link hierboven, dan zie je op het voorlaatste paneel de verwachte planning van Portier. In hoofdlijnen ziet deze er als volgt uit:

September 2022 – aangepast ontwerp stedenbouwkundig plan. Hierin wordt getoond hoe de opgehaalde input op het schetsontwerp stedenbouwkundig plan zijn verwerkt.

Eerste kwartaal 2023 – Terinzagelegging (ontwerp)bestemmingsplan. Zodra de data van de terinzagelegging bekend zijn, worden deze gedeeld via de gemeente en de nieuwsbrief van Portier. Tijdens deze periode kan via zienswijzen op het plan worden gereageerd. De gemeente beantwoordt alle ontvangen zienswijzen.

Tweede kwartaal 2023 – Vaststelling bestemmingsplan. Mede op basis van eventueel ingediende zienswijzen wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

Eerste kwartaal 2024 – Definitief ontwerp / start verkoop. Het definitieve ontwerp wordt ingediend bij de gemeente Druten voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. In deze periode zal ook de verkoop van Portier van start gaan!

Bekijk de nieuwe themapanelen