bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Meepraten over herinrichting

18 juni 2021

Het gebied Tussen Heuvel en Van Heemstraweg gaat op de schop. Op deze locatie worden tot 2029 zo’n 125 woningen gebouwd in de huur- en koopsector. Woningcorporatie Woonwaarts neemt ongeveer 40 woningen af voor de sociale huur.

Als ontwikkelaar KlokGroep willen wij maximaal inspelen op de behoeften en wensen van toekomstige bewoners, zodat het gebied straks echt iets toevoegt voor de omgeving. Daarom mag iedereen meedenken over de invulling van de nieuwe inrichting van het gebied.

Vanuit de basis een sterk ontwerp
Om goed aan te sluiten op de behoefte van alle betrokkenen werken Inbo Architecten, Werkorganisatie Druten Wijchen, KlokGroep én de directe omgeving intensief samen. Om een zo goed mogelijk op elkaar afgestemde invulling te krijgen van de verschillende locaties in het gebied, draagt Woonwaarts de braakliggende grond bij de Klokkenstraat aan KlokGroep over. Vragen waarop een antwoord moet komen zijn: Hoe wordt er gezorgd voor verbinding met de omliggende wijken? Hoe wordt de locatie een fijne plek van en voor mensen uit de omgeving? Aan welke voorzieningen op het terrein is behoefte? Wat vinden de toekomstige bewoners van de locatie belangrijk in en om hun woning? Allemaal vragen waarop juist de mensen die in de buurt wonen het antwoord hebben. Daarom belangrijk om ook hen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. Iedereen die wil meedenken kan zich alvast aanmelden voor de nieuwsbrief via de homepage.

Uitgangspunten voor meedenken
De gemeenteraad van Druten heeft vastgesteld over welke onderwerpen en tot op welke hoogte mensen kunnen meepraten. Zo kan er bijvoorbeeld worden meegedacht over thema’s als parkeren, duurzaamheid, wonen, historie en voorzieningen. Als KlokGroep verwachten we de eerste bijeenkomsten in september 2021 te kunnen organiseren en zo de omwonenden en overige belanghebbenden de mogelijkheid te bieden hun mening te geven.

Bouw start medio 2023
Op dit moment werkt Inbo Architecten aan een schets van het stedenbouwkundig plan van de locatie. Deze schets vormt de basis om de samenwerking met omwonenden en overige belanghebbenden op te starten. Met de opgehaalde informatie uit de omgeving wordt er een definitief stedenbouwkundig plan ontworpen, wat de basis vormt voor het bestemmingsplan. De start van de bouw wordt medio 2023 verwacht. Deze planning is onder voorbehoud en hangt - onder meer - af van wanneer de bestemmingsplanprocedure is afgerond.