bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Resultaten meedenken over Portier

1 december 2021

In dit artikel lees je over de resultaten van de online enquête over nieuwbouwproject Portier en over de verwachte planning van dit mooie project in Druten!

Veel interesse en goede ideeën
De afgelopen periode was het mogelijk om via de online enquête op deze website mee te denken over de inrichting van de nieuwe woonwijk Portier in Druten. Veel geïnteresseerden hebben de enquête ingevuld. Ook tijdens de goed bezochte bijeenkomst in D’n Bogerd in Druten was er de mogelijkheid om ideeën en aandachtspunten door te geven aan de bij Portier betrokken architecten en ontwikkelaars.

De resultaten
In totaal hebben zo’n 300 mensen hun mening gegeven via de bijeenkomst en de online enquête. Hartelijk bedankt hiervoor! Deze input helpt ons om Portier beter af te stemmen op de wensen van de omgeving en potentiële kopers. De binnengekomen ideeën en aandachtspunten zijn bekeken en gebundeld op de nieuwe ‘Veelgestelde vragen’-pagina. Het is ook mogelijk om de panelen te downloaden met per ontwerpthema de meest gestelde vragen en antwoorden. Mocht uw idee of aandachtspunt, dat u online heeft doorgegeven, niet in dit overzicht staan, dan ontvangt u het antwoord, binnen 2 weken, op het door u opgegeven emailadres.

Huidige status en planning
Op dit moment bevindt het ontwerp van Portier zich in de schetsfase van het stedenbouwkundig plan. In dit plan worden op hoofdlijnen alle elementen weergegeven die ruimte vragen, zoals kavels, groen, wegen, parkeerplaatsen en water. De opgehaalde ideeën en aandachtspunten worden, waar mogelijk, meegenomen in de uitwerking. De verwachting is dat het stedenbouwkundig plan in het eerste / tweede kwartaal van 2022 wordt afgerond. Na deze periode gaan we het ontwerp steeds verder verfijnen. Aansluitend wordt het omgevingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Hierover communiceert de gemeente Druten. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud.

Vervolg
In het eerste / tweede kwartaal van 2022 zullen we geïnteresseerden opnieuw vragen om mee te denken en om de vervolgstappen in de ontwerpen van Portier, die zijn gemaakt door het ontwerpteam, te zien. Deze uitnodiging zullen wij digitaal verspreiden via de nieuwsbrief. Via het formulier onderaan de homepage kun jij je inschrijven de nieuwsbrief!

Naar de homepage