bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Stand van zaken Portier

14 maart 2022

We geven je graag het laatste nieuws over het nieuwbouwproject Portier.

Hoe staat het met de plannen?
Eind vorig jaar heeft het Ruimtelijke Kwaliteitsteam van de gemeente Druten akkoord gegeven op de hoofdopzet van het schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan voor de locatie van Portier. In dit plan staan alle elementen die ruimte vragen, zoals de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water. Op dit moment onderzoeken we hoe alle wensen en eisen van verschillende belanghebbenden een plek kunnen krijgen op de locatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de woningbouw, het parkeren, de ontsluiting en het verwerken van hemel- en grondwater. Dit is een flinke puzzel en vraagt meer tijd dan we dachten. De ambities voor de locatie zijn namelijk hoog, terwijl we niet zoveel ruimte hebben.

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad voor Portier?
Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een soortgelijk project als Portier in de gemeente Montferland. Daarbij ging het over een 1-op-1 verkoop van gemeentelijk eigendom aan een ontwikkelaar. De gemeente Druten onderzoekt of deze uitspraak gevolgen heeft voor de realisatie van het nieuwbouwproject Portier door KlokGroep.

Hoe ziet het vervolg er uit?
De vraag naar woningen is groot. Daarom willen de gemeente Druten en KlokGroep heel graag door met de plannen die er liggen voor Portier. We hebben al veel enthousiaste reacties en feedback op de plannen ontvangen. Dit nemen we mee in de verdere uitwerking. We verwachten dat het definitieve schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan voor de zomervakantie van dit jaar klaar is. Dan is ook bekend of de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft voor de realisatie van Portier.

Via deze website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.