bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Verder met de plannen voor Portier!

30 juni 2022

In dit bericht lees je over de actuele status van nieuwbouwproject Portier in Druten.

Plannen verder aanscherpen
Vorige maand heeft de gemeente Druten de kennisgeving gepubliceerd met het voornemen tot verkoop van de grond voor nieuwbouwproject Portier aan KlokGroep. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad vorig jaar over een soortgelijk project als Portier. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld, wat betekent dat we verder kunnen met de uitwerking van de plannen. Goed nieuws, want de vraag naar woningen in Druten en omgeving is groot.

Het belang van participatie
We vinden het belangrijk dat mensen kunnen meedenken over de plannen voor Portier. Door de behoeften en ideeën van belanghebbenden mee te nemen, voegt de nieuwe wijk straks zoveel mogelijk waarde toe aan de omgeving. De gemeenteraad van Druten heeft vastgesteld over welke onderwerpen en tot op welke hoogte mensen kunnen meepraten.

Vorig jaar konden mensen op verschillende manieren meedenken over de plannen voor Portier. Zo werd er een informatieavond georganiseerd waar men ideeën via post-it’s op themapanelen kon plakken. Denk aan thema’s als wonen, duurzaamheid en voorzieningen. Via deze link kun je de panelen bekijken. Ook was het mogelijk om via een online enquête ideeën voor Portier te delen. De ideeën en vragen die veel terugkwamen zijn gebundeld en beantwoord op deze Veelgestelde vragen-pagina.

Nieuw participatiemoment in september
De afgelopen en komende periode onderzoeken we hoe de opgehaalde ideeën een plek kunnen krijgen in de plannen voor Portier. In september organiseren we een nieuw participatiemoment. Dan laten we zien hoe de opgehaalde feedback is verwerkt in het schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan. In dit plan staan in hoofdlijnen alle elementen die ruimte vragen: van kavels, water, groen en wegen tot parkeerplaatsen. Ook is het dan weer mogelijk om ideeën en suggesties te plakken bij verschillende themapanelen.

De exacte datum en locatie van het participatiemoment delen we nog via deze website en de nieuwsbrief van Portier.

Verwachte planning
De globale planning van Portier ziet er als volgt uit:

September 2022: tweede participatieronde;
Vierde kwartaal 2022: ontwerpbestemmingsplan in procedure;
Tweede kwartaal 2023: vaststelling bestemmingsplan;
Tweede helft 2023: voorbereiding op start verkoop;
Eerste kwartaal 2024: start verkoop.