bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Visie van de landschapsarchitect

4 april 2024

We spraken met landschapsarchitect Marnix Vink van Felixx Landscape Architects & Planners.

Portier: uniek wonen aan de groene loper

Groen als gemeenschappelijke grond
Portier onderscheidt zich door zijn groene karakter, waarbij zowel de natuur als het gemeenschapsgevoel tot bloei komen. Marnix geeft aan: “Portier is ontworpen als een onderscheidende woonomgeving binnen Druten, waarbij de woningen letterlijk in het groen staan. Parkeren wordt geclusterd op een aantal plekken. Zo blijven grote delen van de wijk autovrij. De appartementengebouwen staan in of aan de groene loper: het autovrije groengebied dat door de wijk loopt. Ook de rijwoningen in het plan grenzen vrijwel direct aan de groene openbare ruimte. Deze woningen hebben geen privé voortuinen, maar een veranda aan de voorgevel die direct grenst aan groengebied.”

“Deze architectonische uitgangspunten en de diversiteit aan woningen zorgen samen met de fijne autovrije groenruimte voor veel sociale interactie en gemeenschapsgevoel. De openbare ruimte voelt straks aan als een collectieve ‘voortuin’ voor alle bewoners. Tegelijkertijd is deze groenzone verbonden met groen in de directe omgeving en vormt het voor alle inwoners en bezoekers van Druten een aangenaam verblijfsgebied.”


Impressie autovrij groengebied door de wijk

Natuurlijke elementen: veel groen en ruimte voor wateropvang
De ambitie van Portier is groot als het gaat om vergroening, zo stelt Marnix: “De ambitie voor de Portier is het maximaal vergroenen van de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat een omgeving die klimaatbestendig is in periodes van hitte of tijdens natte periodes met hevige regenbuien. Meer groen heeft een verkoelend effect op de omgeving. Minder verharding betekent ook meer kansen voor een autoluw gebied, waar fietsers en voetgangers van profiteren.”

“Op het gebied van waterhuishouding proberen we het regenwater zo lang mogelijk vast te houden in het gebied en te laten infiltreren, waarna het restant wordt afgevoerd naar het riool. Delen van groenzones worden hiervoor iets verlaagd. Als het niet regent, zijn dit gewoon graszones die recreatief gebruikt kunnen worden. Meer oppervlak voor infiltratie, een betere opvang en afvoer van regenwater dragen bij aan een klimaatbestendig plan.”

Het groenplan bij Portier omvat gras, vaste planten en bomen, wat ieder seizoen voor een mooi wijkbeeld zorgt. Marnix: “Het groenplan bestaat uit bloemrijk gras, vaste planten, lage en soms wat hogere stuiken en bomen in verschillende maten en soorten. Dit zorgt voor een aantrekkelijk groen wijkbeeld door het jaar heen. Ook versterkt het de groene loper en verhoogt zo de biodiversiteit in het gebied. Bestaande bomen met een goede levensverwachting zijn zoveel mogelijk ingepast in het plan. De parkeervakken die worden geconcentreerd aan de Heemradenstraat en Klokkenslagstraat hebben grasstenen. Dit zorgt ervoor dat regenwater in de grond kan wegzakken en het draagt natuurlijk ook bij aan de groene uitstraling van de wijk.”


Prachtig wonen aan het groen

Esthetiek en functionaliteit in harmonie
Portier bewijst dat uitstraling en functionaliteit hand in hand kunnen gaan. “Esthetiek en functionaliteit gaan samen in Portier. De toe te passen materialen in de openbare ruimte zijn qua kleur en uitstraling nauwkeurig afgestemd op de materialen die gebruikt worden in de gevels van de woningen en de appartementen. Groeninrichting wordt ingezet om een klimaatadaptief woongebied te realiseren. Waterinfiltratie gaat beter in een wadi met bloemrijk grasland. De voetgangerspaden door de groene loper zijn omzoomd met een rand van grastegels die zorgen voor een groene uitstraling en tegelijkertijd zorgen dat hulpdiensten wel bij alle woningen kunnen komen.” Het resultaat is een harmonieus geheel dat zowel visueel aantrekkelijk als praktisch functioneel is.

Lokale flora en fauna
Het beplantingsplan bij Portier is zorgvuldig samengesteld voor een groene wijk door het jaar heen, waar mens en dier van profiteren. Marnix: “De beplanting is inheems of zorgt voor een verrijking van de biodiversiteit van het gebied. In het beplantingsplan is rekening gehouden met een vrijwel constante bloei, zodat er altijd voldoende voedsel te vinden is voor bijen en vlinders. Ook op gebouwniveau wordt de ecologie bediend door gedeeltelijk groene gevels, groendaken en nestkasten voor vogels in de gevels.”

Behoeften van toekomstige bewoners
In het landschapsontwerp wordt rekening gehouden met de diverse behoeften van toekomstige bewoners, zo geeft Marnix aan: “Alle woningen en appartementen hebben privé buitenruimtes. Bij de appartementen zijn dat balkons of terrassen, bij de rijwoningen betreft dit achtertuinen en aan de voorzijde een kleine privé stoep of veranda grenzend aan de autovrije groenzone. Daarnaast is er de openbare ruimte die is ingericht als een collectieve plek van ontspanning en ontmoeting. Deze openbare ruimte voorziet in verschillende behoeften van bewoners. Zo zijn er zitplekken, natuurlijk ingerichte speelplekken en meer vrij te gebruiken delen om bijvoorbeeld met de straat een klein evenementje te organiseren. Toekomstige bewonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld gezamenlijke moestuinbakken kunnen hier ook in overleg met de gemeente een plek krijgen.”


Openbaar groen met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spelen

Continuïteit tussen landschapsontwerp en architectuur
Natuur zorgt bij Portier voor samenhang tussen woning en wijk, aldus Marnix. “Het groen is echt de verbindende factor in het plan. Subtiele verschillen in architectuur en een eenduidige groene inrichting van de openbare ruimte zorgen voor een samenhangend geheel. Dit draagt bij aan een herkenbare identiteit voor het gebied, als onderdeel van de groene loper en als groene entree: de ‘Portier’ van Druten. Een aantrekkelijk en toekomstbestendig woongebied, goed verbonden met de winkels van de Heuvel en cultureel centrum Bogerd.”

Meer over de groene wijk