bus auto fiets
Menu

Veelgestelde vragen - Mobiliteit

De afgelopen periode was het mogelijk om mee te denken over de inrichting van Portier. De binnengekomen ideeën en aandachtspunten zijn bekeken en gebundeld in een vraag- en antwoordopzet per ontwerpthema. Op deze pagina beantwoorden we de meest aangedragen ideeën en aandachtspunten over het thema 'Mobiliteit'.

“Een goede zaak dat het plan autoluw wordt benaderd en dat de bewoners van de appartementen aan de Van Heemstraweg ondergronds kunnen parkeren.”

Is het mogelijk om een extra auto-ontsluiting te realiseren aan de Van Heemstraweg voor de nieuwe wijk?
De tijdelijke ontsluiting nabij de Hooiwal wordt ingericht als een definitieve ontsluiting. Daarnaast wordt onderzocht of een deel van de wijk ontsloten kan worden bij D'n Bogerd.

Wat gaat er gebeuren met de Raadhuisstraat?
Deze zal opnieuw ingericht gaan worden. Er wordt nu door verkeersbureau Goudappel Coffeng onderzocht wat de beste oplossing is.

Waar in het plan komen loop- en fietspaden?
Dit vraagstuk wordt verder uitgewerkt in het vervolg wanneer het ontwerp meer in detail
wordt uitgewerkt. Met name in de groene zones worden specifiek looppaden toegevoegd.

Hoe wordt er in het plan omgegaan met de huidige parkeerproblematiek rondom de locatie en de verwachte parkeerdruk van de nieuwe bewoners?
Wij hebben verkeersbureau Goudappel Coffeng ingeschakeld voor de begeleiding bij het
vaststellen van het juiste aantal parkeerplaatsen en de wegenstructuur. Samen met de
specialisten van de gemeente zoeken zij de juiste oplossing.

Hoe wordt voorkomen dat senioren te ver moeten lopen van hun auto naar de nieuwe woning als het plan autoluw wordt opgebouwd?
We maken de parkeerplekken zo dicht mogelijk bij de woningen en appartementen en
informeren de kopers al direct waar hun parkeerplaats is. Zo is van tevoren bekend wat de
loopafstand gaat zijn.

Hoe wordt er omgegaan met de logistiek van de Plus supermarkt in combinatie met een toename van verkeer van de nieuwe bewoners en het huidige parkeerprobleem rondom de locatie?
We zijn op dit moment in gesprek met een aantal vertegenwoordigers van de Plus
supermarkt die met ons meedenken hoe we dit vraagstuk zo efficiënt mogelijk kunnen
invullen. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het onderzoek van verkeerbureau
Goudappel Coffeng.

Update

Verwachte start verkoop: eind 2024

Verwachte start verkoop: eind 2024

De planning is om eind 2024 in verkoop te gaan met Portier! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Inschrijven nieuwsbrief