bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Ontwikkelingen en impressies Portier

13 april 2023

Er is volop ontwikkeling bij nieuwbouwproject Portier! In dit artikel lees je er meer over en tonen we je enkele nieuwe impressies van het plan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan van Portier ligt vanaf vandaag - 13 april - ter inzage voor een periode van 6 weken, tot en met 24 mei. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of kan (op afspraak) worden ingezien op het gemeentehuis van Druten. Via zienswijzen kan op het plan worden gereageerd. Na de terinzagelegging beantwoordt de gemeente de ontvangen reacties.

Planning
Verloopt alles volgens planning, dan wordt het definitieve bestemmingsplan in de zomer van 2023 vastgesteld. Daarna kunnen we toewerken naar de start verkoop. Naar verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2024.

Gevarieerd woningaanbod en aandacht voor groen
Met Portier bieden we een breed woningaanbod, met veel aandacht voor betaalbaarheid en levensloopbestendig wonen. Zo zijn 117 van de 159 woningen levensloop geschikt, ook voor mensen die bijvoorbeeld gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. Ook valt 67% van het woningprogramma in de categorie betaalbaar en bijna 30% daarvan is sociale huur. Er komen:

  • 44 sociale huurappartementen in een appartementengebouw met 4 bouwlagen;
  • 2 appartementengebouwen langs de Van Heemstraweg. In het ene gebouw komen 33 middeldure huurappartementen, in het andere gebouw 23 vrije sector en 17 middeldure koopappartementen;
  • In het gebied tussen deze gebouwen komen 42 grondgebonden woningen.

Onderstaande impressies geven een beeld van het gebied, waarbij ook het groene karakter van de nieuwe wijk goed terug is te zien.


Looproute door het middengebied van noord naar zuid, uitkijkend op de 2 appartementengebouwen langs de Van Heemstraweg


Looproute vanaf de Raadhuisstraat het middengebied in, met aan de zuidkant het appartementengebouw en aan de noordkant de grondgebonden woningen