bus auto fiets
Menu

Veelgestelde vragen - Duurzaamheid en klimaatbestendigheid

De afgelopen periode was het mogelijk om mee te denken over de inrichting van Portier. De binnengekomen ideeën en aandachtspunten zijn bekeken en gebundeld in een vraag- en antwoordopzet per ontwerpthema. Op deze pagina beantwoorden we de meest aangedragen ideeën en aandachtspunten over het thema 'Duurzaamheid en klimaatbestendigheid'.

96% van de online respondenten geeft aan dat ze het belangrijk tot zeer belangrijk vinden dat het thema duurzaamheid en klimaatbestendigheid een plek in het plan krijgt.

Welke ideeën spreken het meest aan op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid?
Het meest worden genoemd: zonnepanelen op daken, lokaal hemelwateropvangen en hergebruiken en waterdoorlatende verharding toepassen.

Hoe wordt er in het plan rekening gehouden met een goede regenafvoer zodat straten niet blank komen te staan, zoals nu op de Bruglaan het geval is?
In het plan wordt berekend hoeveel wateropvang nodig is om het regenwater efficiënt af te voeren. Hiervoor wordt een gespecialiseerd bureau ingeschakeld.

Wordt er in het plan gebruik gemaakt van aardwarmte?
We bevinden ons nu nog in de fase van het stedenbouwkundige ontwerp waarbij het plan op hoofdlijnen vorm krijgt. Hoe de woningen verwarmd gaan worden, weten we op dit moment nog niet. Dat komt in een latere fase aan de orde wanneer we meer met details gaan werken.

Welke ideeën t.a.v. duurzaamheid en klimaatbestendigheid kunnen een plek krijgen in het plan?
We bevinden ons nu nog in de fase van het stedenbouwkundige ontwerp waarbij het plan op hoofdlijnen vorm krijgt. Wat waar precies een plek krijgt t.a.v. duurzaamheid en klimaatbestendigheid weten we op dit moment nog niet: ook dit komt in een latere fase aan de orde wanneer we meer met details gaan werken.