bus auto fiets
Menu

Veelgestelde vragen - Historie en voorzieningen

De afgelopen periode was het mogelijk om mee te denken over de inrichting van Portier. De binnengekomen ideeën en aandachtspunten zijn bekeken en gebundeld in een vraag- en antwoordopzet per ontwerpthema. Op deze pagina beantwoorden we de meest aangedragen ideeën en aandachtspunten over het thema 'Historie en voorzieningen'.

92% van de online respondenten geeft aan het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden dat er binnen Portier ruimte is voor ontmoeten en het leggen van nieuwe, sociale verbindingen.

Welke ideeën zijn aangedragen om de historie van de locatie te waarborgen?
Het herplaatsen van het kunstwerk “Reikende Handen” vindt men een goed idee. Daarnaast worden genoemd: een plattegrond (1950) met uitleg over de geschiedenis, een AED, aandenken oprichter Agora theater (Thijs Vos) en een ontmoetingsplek voor de jeugd (12-18 jaar), maar ook voor ouderen.

Aan welke collectieve voorzieningen is behoefte?
Een binnentuin en een afleverpunt voor pakketdiensten wordt het meest genoemd.

Worden er in het plan ook verbindende activiteiten opgenomen om sociale contacten te bevorderen?
In het gebied willen we enkele voorzieningen voor sociale (buiten) activiteiten plaatsen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan speel- of verblijfsplekken of mogelijk zelfs een collectieve tuinkas.